Κατάλογος Εστιατορίου

Κατάλογος με χοντρό εξώφυλλο πάχους 3mm και ένθετα από velvet 300 gr και ματ πλαστικοποίηση. Βιβλιοδεσία με βίδα πλαστική ή μεταλλική

Τύπωση και δημιουργία προσκλήσεων

Τύπωση και δημιουργία προσκλήσεων

Ειδικές κατασκευές σε προσκλητήρια